Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Bieżące wiadomości

Symbole gminy Rzewnie przyjęte

2024-04-19 13:08:11, komentarzy: 0

 

Dopiero po 8 latach od zakończenia prac nad herbem gminy Rzewnie został on, wraz z zestawem innych insygniów, ostatecznie uchwalony przez Radę Gminy. Wydaje nam się, że jest to projekt ciekawy ponieważ nawiązuje do nietypowego zdarzenia historycznego, jakim był upadek meteorytu Pułtusk w 1868 roku. Postanowiliśmy tutaj, gdy nadarzyła się ku temu sposobność, odejść od wygodnego schematu, jaki zaobserwować można w wielu herbach gminnych, gdzie często jest nawiązanie do miejscowej szlachty plus element uzupełniający. Do meteorytu nawiązuje gwiazda flankowana przez dwie "komety". Największe fragmenty meteorytu spadły właśnie na terenie gminy. Do firmamentu niebieskiego, z którego spadł meteoryt, nawiązuje także barwa pola herbu. Można ją też odczytywać jako nawiązanie do rzeki Narew, stanowiącej częściowo wschodnią, zaś w całości południową granicę gminy. Dąb nawiązuje do lasu zwanego Rzwień, porastającego dawniej okolicę, który współdzielił nazwę z wsią gminną. Jedna z hipotez dot. pochodzenia tej nazwy wywodzi ją od słowa rzwać - płakać, ryczeć, czyli od określenia dźwięków wydawanych przez puszczańskie zwierzęta. Nawiązanie do lasu może być zatem uznane także za motyw historyczny, nie zaś przyrodniczy.

« powrót

Dodaj nowy komentarz