Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Co robimy

Projektujemy herby, flagi i inne symbole samorządowe. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa kiepskiego stanu polskiej heraldyki samorządowej. Profesjonalnie stworzymy herb dla gminy i zajmiemy się całą procedurą. Doradzimy także przy organizowaniu konkursów na symbole.


Kim jesteśmy

Tworzymy duet pasjonatów heraldyki, w skład którego wchodzą:
Kamil Wójcikowski, interesuje się heraldyką od 9 roku życia, tworzy projekt herbu, flagi i innych symboli oraz produkt końcowy, tj. dokumentację.
Robert Fidura, miłośnik archiwistyki, poszukuje potencjalnych klientów i rozmawia z nimi.
Wspólnie poszukujemy źródeł historycznych i ikonograficznych, obmyślamy projekty, wszystkie projekty konsultujemy na posiedzeniach Komisji Heraldycznej, redagujemy tekst uzasadnienia projektów.


Dlaczego my?

- Każdy projekt herbu tworzymy z pasją,
- Należymy do grupy kilku-kilkunastu osób w Polsce, którzy wiedzą jak projektować herby,
- Większość naszych projektów jest trafna już na samym początku
- Działamy do skutku, tj. do uzyskania projektu, który zadowoli zarówno klienta, jak i Komisję Heraldyczną

Strona Facebook

Aktualności

Nowy herb Braniewa został przyjęty

  19.06 nasza jednoosobowa delegacja brała udział w posiedzeniu Rady Miejskiej w Braniewie. Wygłoszona została prezentacja, gdzie w pigułce przedstawiono bogatą historię braniewskich...
czytaj więcej »

Symbole powiatu radomszczańskiego przyjęte

  25.04 uchwalony został herb i inne symbole powiatu radomszczańskiego. Poprzedni herb miał negatywną opinię Komisji Heraldycznej.   Herb powiatu radomszczańskiego od początku był z...
czytaj więcej »

Symbole Pobiedzisk przyjęte

  25.04 uchwalone zostały nowe symbole Pobiedzisk, w których wykonaliśmy tylko niewielkie korekty graficzne. Główną zmianą było dorysowanie orłu języka i umieszczenie całości w t...
czytaj więcej »

Symbole gminy Mędrzechów przyjęte

  Na posiedzeniu Komisji Heraldycznej 15 marca pozytywną opinię Komisji Heraldycznej otrzymał projekt herbu i innych insygniów gminy Mędrzechów. Insygnia zostały następnie ustano...
czytaj więcej »

Symbole gminy Świlcza przyjęte

  11 marca uchwalone zostały symbole gminy Świlcza. Więcej o nich pisałem wcześniej tutaj.
czytaj więcej »

Symbole gminy Rzewnie przyjęte

  Dopiero po 8 latach od zakończenia prac nad herbem gminy Rzewnie został on, wraz z zestawem innych insygniów, ostatecznie uchwalony przez Radę Gminy. Wydaje nam się, że jest to projek...
czytaj więcej »