Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Bieżące wiadomości

Pozytywna opinia Komisji Heraldycznej - gmina Radowo Małe

2022-04-01 14:13:01, komentarzy: 0
 
11 marca pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA otrzymały projekty symboli i insygniów gminy Radowo Małe. Herb ten stanowi interpretację godła pieczętnego dawnego miasta Strzmiela, które leży na terenie gminy. Było to kiedyś prywatne miasto i zamek (Wulvesberg) rodziny Borcków, stąd w herbie ukoronowany wilk. Ciekawostka - na zamku tym urodziła się Sydonia von Borck.
 
 
Warto dodać, że pieczęcie Strzmiela nie były znane jak dotąd badaczom polskim i niemieckim. Fotografię starszej pieczęci Strzmiela znalazł w przedwojennej publikacji i wskazał nam w roku ubiegłym prof. Paweł Gut ze Szczecina, natomiast odrysy pieczęci młodszej odnalazł mgr. Łukasz Koremba ze Szczecina w 2019 roku.
 
Komisja Heraldyczna stoi na stanowisku, że jeżeli na terenie gminy istniało w przeszłości miasto, które posiadało własne pieczęcie, to należy tej gminie opracować herb na bazie tych pieczęci, nawet jeśli obecna gmina ma inną nazwę i siedzibę. Szczęśliwie rodzina Borcków posiadała inne wsie na terenie gminy, więc symbol Strzmiela pasuje dla całej gminy Radowo Małe.
« powrót

Dodaj nowy komentarz