Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Bieżące wiadomości

Pozytywna opinia Komisji Heraldycznej - Gmina Kościerzyna

2012-11-16 16:27:36, komentarzy: 2

 

Dzisiaj nasze projekty symboli gminy Kościerzyna uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC. Zestaw symboli jakie przygotowaliśmy obejmuje herb, flagę, banner, pieczęcie, łańcuchy wójta i przewodniczącego Rady Gminy, odznaczenie zasłużonego dla Gminy oraz sztandar. Gmina ta używała wcześniej herbu, który był modyfikacją herbu miasta Kościerzyny. Obok licznych uchybień plastycznych istotną wadą tego herbu było zbyt duże podobieństwo do herbu miejskiego. Błędy popełnione przy tym herbie wyliczyła Komisja Heraldyczna przy okazji próby uchwalenia sztandaru.

 

Herb gminy Kościerzyna przedstawia w polu złotym pół niedźwiedzia czarnego, wspiętego, trzymającego rybę czerwoną, wyłaniającego się zza fal błękitno-srebrnych.

 

Herb zachowuje część symboliki dotychczasowego herbu w sposób zgodny z zasadami heraldyki. Pół niedźwiedzia to uszczerbione godło herbu miejskiego Kościerzyny, z którym to miastem tereny gminy mają i miały niezaprzeczalne związki. Pozostałe elementy nawiązują do przyrody gminy. Fale to miejscowe rzeki i jeziora, w szczególności Jezioro Wdzydze. Ryba to troć wdzydzka, endemiczny podgatunek troci żyjący w owym jeziorze. Motyw ryby widniał także w jedynym historycznym herbie używanym nieoficjalnie na terenie gminy w dwudziestoleciu międzywojennym. Mowa o pieczęci Wdzydza Kiszewskiego, która przedstawiała poziomo płynącą rybę. Główne barwy - czerń i złoto to barwy Kaszub, wywiedzione z barw herbu Księstwa Kaszubskiego - czarnego gryfa w polu złotym.

 

Flaga gminy Kościerzyna to prostokątny płat o proporcjach 5:8, podzielony poziomo na strefy o wysokości kolejno 6/12, 1/12, 1/12, 4/12 wysokości płata odpowiednio żółta, błękitna, biała, zielona. Barwy flagi oraz ich proporcje odnoszą się do warunków naturalnych Gminy, a konkretnie do udziału poszczególnych typów terenu w terenach cennych przyrodniczo. Około 50% terenów zielonych stanowią grunty i piaski, co oddaje strefa żółta, około 17% gminy to wody (jeziora, rzeki), co oddają strefy błękitna i srebrna. Wody oddane są dwiema barwami w nawiązaniu do barw użytych w herbie oraz dla oddzielenia bielą błękitu i zieleni. Reszta terenu Gminy to lasy, co oddaje strefa zielona.

 

Banner gminy Kościerzyna jest pionowym odwzorowaniem flagi.

 

Pieczęcie gminy Kościerzyna są okrągłe, o średnicy 36 mm i zawierają w części centralnej herb gminy, zaś na obrzeżach odpowiednią legendę otokową.

 

 

Łańcuchy wójta i przewodniczącego rady gminy składają się z ogniw w formie stylizowanych młodych szyszek sosnowych i owoców buczyny i nawiązują do obecnego i dawnego zalesienia Borów Tucholskich, na terenie których leży gmina. U dołu przywieszony jest herb Gminy.

 

Odznaczenie Zasłużonego dla Gminy ma formę okrągłego medalu na wstążce w barwach Gminy. Na awersie herb Gminy z ornamentem roślinnym, na rewersie w centrum tekst ZASŁUŻONEMU DLA GMINY KOŚCIERZYNA, w otoku kaszubska dewiza OJCZYŹNIE I BOGU SŁUŻBA.

 

Prawa strona sztandaru gminy to płat czerwony z godłem państwowym w części centralnej, z gałązkami sosnowymi złotymi z szyszkami i pojedynczym owocem buczyny w rogach. Strona lewa to płat biały, w którego części centralnej znajduje się herb Gminy. U góry napis złoty GMINA, u dołu takiż napis, półkoliście KOŚCIERZYNA. W rogach w formie ornamentu – wzory haftów kaszubskich. Sztandar obszyty jest złotą frędzlą. Głowica sztandaru, osadzana na drzewcu, ma postać złotej tulejki, na której złoty herb Gminy osadzony na młodej szyszce sosnowej (trójwymiarowej).

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Piotr 8:40, 11 lutego 2020

    Dlaczego projekt do tej pory nie został wdrożony?

    Odpowiedz
  • Admin 9:05, 11 lutego 2020

    Nie do końca pamiętam, ponieważ minęło już sporo czasu, ale wydaje mi się, że nie zgodzili się na to opozycyjni radni. Natomiast dlaczego się nie zgodzili? Nieoficjalnie pewnie dlatego aby stanąć okoniem frakcji rządzącej. Oficjalnego "merytorycznego" wytłumaczenia nie znam. Być może jeżeli od tamtego czasu zmienił się krajobraz polityczny w gminie, warto przypomnieć że mają pozytywnie zaopiniowany herb do uchwalenia, w miejsce obecnego, niepoprawnego.

    Odpowiedz