Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Uzasadnienia

Tutaj publikujemy teksty Uzasadnień projektów symboli, których publikacji zaniechały samorządy