Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Symbole gminy Szelków

7 września 2012 nasze projekty herbu,  flagi, banera i pieczęci gminy Szelków uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC.

Herb gminy Szelków przedstawia w
polu czerwonym z prawej św. Judę Tadeusza w długiej szacie srebrnej i z nimbem złotym, trzymającego w prawicy dwie pałki, w lewicy księgę oprawioną złoto, pośrodku św. Hieronim, w krótkiej szacie srebrnej i z nimbem złotym, trzymający lewicę na piersi i prawicę wyciągniętą w dół, do lwa śpiącego, złotego,leżącego u jego stóp; z lewej św. Szymon Apostoł w długiej szacie srebrnej i z nimbem złotym, trzymający w prawicy księgę oprawioną na złoto, w lewicy piłę. Całośćna tarczy typu hiszpańskiego.


Herb nawiązuje do patronów miejscowej parafii, erygowanej 5 lutego 1402 pod wezwaniem ś.ś Judy Tadeusza, Szymona i Hieronima Wyznawcy. Z bliżej nieokreślonych przyczyn, po około 180 latach istnienia parafii, zapomniano o Hieronimie i obecnie patronami są tylko Juda i Szymon. Jest to drugi w Polsce herb z ś.ś Judą Tadeuszem i Szymonem (tych patronów ma jeszcze gmina Łączna, ale herb raczej nie jest zatwierdzony przez KH) oraz pierwszy w Polsce herb ze św. Hieronimem. Podobny w układzie herb (trzech świętych i zwierzę) ma tylko gmina Wielka Wieś.


Flaga gminy Szelków przedstawia godło herbu gminy w części czołowej, na płacie czerwonym o proporcji 5:8.


Baner gminy Szelków jest pionowym odwzorowaniem flagi.


Pieczęć gminy Szelków jest okrągła, z godłem w części centralnej i legendą otokową +GMINA+SZELKÓW.