Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Bieżące wiadomości

Pozytywna opinia Komisji Heraldycznej - Zarszyn

2013-10-07 15:50:25, komentarzy: 2

4 października 2013 nasze projekty herbu, flagi, baneru, pieczęci i sztandaru gminy Zarszyn uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC.

 

Herb gminy Zarszyn przedstawia w polu błękitnym pół lilii florenckiej złotej, wyrastającej z takiegoż serca.

 

Flaga gminy Zarszyn jest prostą flagą heraldyczną, z godłem przesuniętym ku drzewcom.

 

Pozostałe symbole są pochodne względem herbu i flagi.

 

Herb gminy Zarszyn to historyczny herb miasta Zarszyn, posiadającego prawa miejskie od XIV wieku do 1934 roku. Obecne opracowanie opiera się na jedynej znanej pieczęci miejskiej z 1554 roku. Na terenie gminy istnieje jeszcze jedno historyczne miasto - Jaćmierz, ale po konsultacjach z Komisją Heraldyczną nie zdecydowaliśmy się tworzyć herbu łączącego herby Zarszyna i Jaćmierza. Miejsce dla herbu Jaćmierza znalazło się m.in. na sztandarze.

 

Pieczęć Zarszyna z 1554

Gmina Zarszyn używała jak dotąd herbu wzorowanego na pieczęci z czasów Galicji, która najwyraźniej powstała w wyniku niezrozumienia pierwotnego godła herbowego, bądź też w wyniku próby dostosowania obcego godła do realiów polskich. Herb ten przypominał Rocha III, chociaż Roch III nie ma żadnego uzasadnienia w historii Zarszyna. Oprócz niewłaściwego odczytania godła z historycznej pieczęci, dotychczasowy herb gminy miał jeszcze kilka błędów z punktu widzenia polskiej heraldyki - brak konturów godła, fantazyjny kształt tarczy, napis w polu tarczy, złote obramowanie.

Pieczęć Zarszyna z czasów galicyjskich

Dotychczas używany, błędny herb gminy Zarszyn

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • władek 22:01, 13 października 2013

    co zawierał ten dokument czy na pewno to herb zarszyna

    Odpowiedz
  • KW 15:08, 30 października 2013

    Jest to dokument burmistrza miasta Zarszyn (Żarszyn) poświadczający że Stanisław Orlik uiścił podatek, 1554, pieczęć opłatkowa, k. 1., nr inw. MNK VIII-rkps 568/60 (zbiór W.Wittyga). Na podstawie zniekształconego tego herbu powstała pieczęć Zarszyna używana w czasach galicyjskich, a z kolei na jej podstawie powstał błędny herb używany do niedawna przez gminę.

    Odpowiedz