Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Bieżące wiadomości

Pozytywna opinia Komisji Heraldycznej - Goworowo

2013-09-13 11:52:49, komentarzy: 0

 

6 września 2013 nasze projekty herbu, flagi, bannera, pieczęci, łańcuchów i sztandaru gminy Goworowo uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC.

 

Po gminach Baranowo i Rzekuń jest to trzecia obsłużona przez nas gmina w powiecie ostrołęckim.

 

Herb gminy Goworowo przedstawia w polu błękitnym półksiężyc złoty; nad nim takaż korona otwarta z takąż gwiazdą, pod nim wbity weń miecz srebrny z rękojeścią złotą.

 

Herb ten jest wspomnieniem najważniejszych historycznych właścicieli na terenie gminy - prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej (korona z gwiazdą z herbu nadanego Kapitule w 1518, użyta już raz przez nas w herbie gminy Młynarze) oraz Glinków herbu Trzaska ze Szczawina. Miejscowy kościół parafialny jest elementem spinającym obu właścicieli ziemskich. Kapituła Płocka, która ufundowała pierwotną świątynię w 1315 roku, gospodarowała tutaj od XIII do XVIII wieku, zaś Glinkowie ze Szczawina największe wpływy osiągnęli w wiekach XVIII-XIX. Z Glinków wywodził się Mikołaj, który był przewodniczącym komitetu budowy nowego kościoła w latach 1880-87 i jego głównym sponsorem. Za upamiętnieniem Glinków przemawia też fakt, że rodzina ta wydała najbardziej zasłużonego obywatela obecnej gminy - Władysława Glinkę. Uszczerbiona Trzaska oraz korona z gwiazdą zostały ułożone zgodnie z zasadami starszeństwa - tj. od czoła herbu znalazły się godła pierwszych właścicieli, zaś od podstawy - XIX wiecznych.

 

Flaga gminy Goworowo jest płatem żółtym o proporcjach 5:8 (wysokość do długości), z dwoma wąskimi pasami poziomymi błękitnymi szerokości 1/10 wysokości flagi i z herbem Gminy wysokości ½ wysokości płata, umieszczonym w odległości 1/3 szerokości flagi od drzewca. Dwa wąskie pasy na żółtym tle mogą być odczytane jako nawiązanie do rzek Orza i Narwi.

 

Banner gminy Goworowo to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości), będący pionowym odwzorowaniem flagi.

 

Pieczęcie gminy Goworowo zaprojektowano w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć Rady Gminy i pieczęć Wójta. We wszystkich przypadkach pieczęcie są okrągłe, o średnicy 36 mm, z herbem Gminy w części centralnej oraz majuskulną legendą otokową w postaci odpowiednio: +GMINA GOWOROWO, +RADA GMINY GOWOROWO, +WÓJT GMINY GOWOROWO. Przerywnik + ma formę krzyżyka kawalerskiego, umieszczonego na godzinie 12, w nawiązaniu do przerywników używanych tradycyjnie na pieczęciach staropolskich. Pieczęcie mają średnicę 36 mm.

 

Łańcuchy władz Gminy składają się z 15 ogniw. Pierwsze trzy licząc od frontu po każdej stronie łańcucha są tarczkami w formie pawęży. Znajdują się na nich kolejno: krzyż promienisty, nawiązujący do wezwania miejscowej parafii, herb kapituły katedralnej płockiej, fundatorów i wieloletnich sponsorów miejscowej parafii oraz najważniejszych właścicieli na terenie Gminy w czasach staropolskich, wreszcie Trzaska Glinków, najbardziej znanej rodziny szlacheckiej z terenu Gminy, która walnie przyczyniła się do budowy obecnego monumentalnego kościoła. Pozostałe ogniwa mają charakter ornamentu i składają się ze stylizowanych liści topoli białej, wpisanych w ramę o jakby falujących krawędziach. W części frontowej łańcucha, u dołu, umieszczona jest większa tarczka w formie pawęży, na której barwny herb Gminy. Wykorzystanie elementu pawęży ma nawiązywać do legendarnej rycerskiej proweniencji Goworowa.
Elementy metalowe, nie licząc liści topoli białej, zrealizowane będą w metalu pozłacanym dla łańcucha wójtowskiego i posrebrzanym dla łańcucha Przewodniczącego Rady. Dla liści topoli białej sugerujemy użycie metalu posrebrzanego dla obu łańcuchów. Elementy kolorowe powinny być zrealizowane w emalii.

 

Głowica sztandaru Gminy ma 13,5 cm wysokości i 7,5 cm szerokości i jest w postaci grotu włóczni. Umieszczony jest na metalowej tulei 7,5x3,5 cm, osadzonej na drzewcu. Płat sztandaru jest kwadratem o rozmiarze 100x100 cm, obszytym frędzlą złotą o szerokości 5 cm. Strona prawa jest barwy zielonej z Herbem Państwowym wysokości 51 cm, oplatanym u dołu i po bokach przez wieniec z liści topoli białej o rozmiarze 62x58,5 cm (szerokość do wysokości). Strona lewa ma także barwę zieloną. W części centralnej znajduje się stylizowana postać rycerza w srebrnej kolczudze i misiurce i złotym pasie, wysokości 69,5 cm, wspartego prawicą na tarczy z herbem Gminy wysokości 34,5 cm, zaś lewicą na mieczu. Elementy metalowe wykonane z metalu złoconego, drzewce z drewna toczonego, średnicy 4 cm, i długości 200 cm. Dobór materiałów pozostawiamy w gestii władz Gminy. Symbolika rycerska (grot włóczni i postać rycerza) ma nawiązywać do legendarnej rycerskiej proweniencji Goworowa. Stylizacja rycerza i jego uzbrojenia, pochodzi z XIII-XIV wieku, czyli czasów najdawniejszych wzmianek o miejscowościach z terenu Gminy.

« powrót

Dodaj nowy komentarz