Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Projekty herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Młynarze

Komplet projektów symboli gminy Młynarze

10 lutego 2012

Nasze projekty herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Młynarze uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Jest to drugi z projektów, jaki przedłożyliśmy. Wcześniej, na nieoficjalnych konsultacjach, Komisja przyjęła projekt z uznaniem, wskazując jedynie niewielkie korekty rysunku.

Herb gminy Młynarze przedstawia w polu czerwonym trzy koła wodne srebrne, dwa nad jednym, pomiędzy którymi korona złota, otwarta z czterema kwiatonami, nad którą takaż gwiazda.

Trzy koła wodne nawiązują do etymologii nazwy gminy, która miała wziąć się od trzech młynów na rzece Róż. Korona z gwiazdą to zaszczytniejsze godło z herbu Kapituły katedralnej płockiej. To właśnie na terenie gminy leży Sieluń, będący ośrodkiem tzw. Księstwa Sieluńskiego, czyli klucza dóbr będących uposażeniem prepozyta płockiego.

Herb kapituły płockiej z 1518

Flaga gminy Młynarze to płat prostokątny o proporcji 5:8, który dzieli się pionowo na dwie strefy. Strefa czołowa czerwona, obarczona godłem herbu, strefa swobodna podzielona na pasy poziome równej wysokości, kolejno żółty, czerwony, biały, czerwony, żółty. Barwy pasów wywiedziono z barw herbu.

Baner gminy Młynarze jest pionowym odpowiednikiem flagi, o proporcji 4:1.

Pieczęć gminy Młynarze jest okrągła, o średnicy 36 mm i przedstawia godło w części centralnej oraz legendę otokową * GMINA * MŁYNARZE.

Zobacz też:
artykuł na Wikipedii