Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Uroczystości herbowe w Młynarzach

Radni odczytują ustępy Uchwały przyjmującej symbole

17 czerwca 2012 odbywały się uroczystości związane z dwudziestoleciem istnienia Gminy Młynarze. Obchody tej okrągłej rocznicy uświetnił fakt nadania herbu, flagi i innych symboli, na którą zostaliśmy zaproszeni. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Sieluniu, na którą zaproszono m.in. obecnego prepozyta płockiego. Poświęcone zostały: tablica z herbem, flaga oraz ozdobna pieczęć.

Następnie zaproszeni goście przenieśli się do szkoły podstawowej w Młynarzach, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Wójt przedstawił osiągnięcia Gminy, zaś miejscowy pasjonat Księstwa SIeluńskiego nakreśli rys historyczny okolicy. Robert Fidura opowiedział o symbolice nowego herbu. Zaproszeni gości otrzymali znaczki z herbem Gminy. Nastąpiło też oficjalne przekazanie symboli wójtowi przez Radę.

Było nam wyjątkowo przyjemnie, że mogliśmy wziąć udział w tych obchodach. Miały one dla nas specjalne znaczenie, ponieważ dotyczyły naszego pierwszego projektu.