Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Konkurs na projekty symboli - Stronie Śląskie

Projekty wysłane na konkursNa przełomie lutego i marca 2012 wzięliśmy udział w konkursie na projekty herbu, flagi i logo Stronia Śląskiego. Etap projektowy odbywał się nieco na wariackich papierach. Byłem akurat w tygodniowej delegacji z pracy, kiedy Robert podesłał mi newsa o konkursie. Delegacja była bardzo rozwlekła, z pobudką przed 8 i meldowaniem sięw kolejnych hotelach między 20 i 21. Tym niemniej udało się stworzyć trzy koncepcje herbu, które zostały wysłane na konkurs. 5 maja otrzymaliśmy wiadomość, że nasze projekty herbu i flagi zyskały uznanie komisji konkursowej. Nie udało się nam z logo, ale od począku nie była to nasza działka. Zwyciężły projekt numer 2, który miał ocalić dotychczasową symbolikę używaną przez miasto przy jednoczesnym spełnieniu norm stawiany sztuce heraldycznej.

Pobierz pliki