Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Symbole gminy Czerwonka

7 września 2012 Nasze projekty herbu,  flagi, banera i pieczęci gminy Czerwonka uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC.

Herb gminy Czerwonka przedstawia
w polu czerwonym krzyż kawalerski srebrny, otoczony wieńcem z 7 róż srebrnych z środkami i listkami złotymi, 7 par listków olchowych, na obręczy złotej z 7 parami takichż kolców. Całość na tarczy typu hiszpańskiego.

Godła herbu gminy odwołują się do miejscowej tradycji heraldycznej, etymologii nazwy gminy oraz lokalnego kultu świętych.

Krzyż jest wspólnym elementem herbów wielu rodów szlacheckich, które na terenie gminy miały swoje gniazda -

Budzyńskich, Gutowskich, Perzanowskich i Krzyżewskich, ale także, poprzez uniwersalną rycerską symbolikę krzyża kawalerskiego, również pozostałą szlachtę.


Wieniec różany jest jednym z atrybutów Św. Marii Magdaleny, patronki miejscowej parafii, erygowanej w  1676.


Wplecione w wieniec olchowe liście nawiązują do etymologii nazwy stolicy gminy. Wieś Czerwonka miała wziąć swoją nazwę od nieistniejącego już cieku Czerwonka, który z kolei miał się barwić na czerwono od butwiejących liści, opadających z rosnących nad brzegami olch.


Barwy herbu - czerwień, złoto, srebro, wywiedzione są z barw herbu Mazowsza.

Flaga gminy Czerwonka przedstawia na płacie prostokątnym, o proporcji 5:8, na płacie srebrnym herb gminy ponad podstawą czerwoną oddzieloną linią falistą. Element ten dodatkowo nawiązuje do rzeki Czerwonki.

Baner gminy Czerwonka jest pionowym odwzorowaniem flagi w proporcji 4:1..

Pieczęć gminy Czerewonka jest okrągła i zawiera godło herbu Gminy oraz legendę otokową +GMINA+CZERWONKA.