Projektowanie herbów, herb dla gminy, miasta, powiatu, oraz inne symbole samorządowe

Serwis heraldyczny
Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury

Symbole gminy Baranowo

7 września 2012 nasze projekty herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Baranowo uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MAiC. Projekt ten jest już czwartym w historii Gminy. Pierwsze dwa nie były naszego autorstwa. W trzecim daleko idące zmiany zaleciła Komisja Heraldyczna. Czwarty powstał po wprowadzeniu tychże zmian.

Herb Gminy Baranowo przedstawia w polu zielonym jastrzębia złotego, trzymającego w prawej łapie znamię bartne w formie stylizowanego inicjału "B".

Herb nawiązuje do historii, kultury oraz warunków przyrodniczych Gminy. Jastrząb pochodzi z klejnotu herbu szlacheckiego Jastrzębiec, którym posługiwały się dwie rodziny mające gniazda na terenie Gminy: Baranowscy i Budni. Znamię bartne symbolizuje Kurpiów (jednym z ich tradycyjnych zajęć jest bartnictwo). Kształt litery B został nadany znamieniu aby mocniej powiązać je z terenem Gminy. Zielone pole herbu symbolizuje kurpiowską Puszczę Zieloną, zaś złota barwa godeł - miód z miejscowych barci.

Flaga Gminy Baranowo to płat o proporcjach 5:8, składających się z naprzemiennie występujących pasów poziomych: 5 zielonych i 4 złotych.

Flaga Gminy sięga do początków Gminy osadzonych jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego, kiedy to zorganizowano wicewójtostwo w Baranowie. Dziewięć pasów pochodzi z prawego pola herbu Księstwa (herb Saksonii). Barwy pasów wywiedziono od barw herbu.

Banner Gminy Baranowo jest pionowym odwzorowaniem flagi o proporcjach 1:4.

Pieczęcie Gminy Baranowo są okrągłe, o średnicy 36 mm z godłem w części centralnej i legendą otokową.